Aldo Brue

Bruè został założony w 1946 r. przez Mariano Bruè, który po wojnie postanowił wykorzystać doświadczenie kiedy już od lat trzydziestych produkował ręcznie robione buty. W następnych latach do firmy dołączyli dwaj bracia Aldo i Mario i powstała sprawniej działająca już rodzinna manufaktura. Ważnym czynnikiem sukcesu Aldo Bruè jest połączenie rzemiosła i innowacji. Dzięki starannemu doborowi surowców, rzemiosłu w procesach produkcyjnych w połączeniu z miękkością, komfortem, elegancją i wyrafinowaniem, marka jest podziwiana na całym świecie i jest doskonałym przykładem doskonałości Made-in-Italy.